PRŮKAZ ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI BUDOV


Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, resp. jeho forma a způsob zpracování je rozepsána ve vyhlášce č. 78/2013. 

 PENB je nutné zpracovat v těchto případech:

  • Při nové výstavbě. PENB součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
  • Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
  • Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
  • Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
  • Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
  • Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
  • Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let.

Vlastník bytu v případě prodeje bytové jednotky musí od 1.7.2015 zajistit průkaz od majitele objektu (SVJ, majitele, firmy) a to na základě písemné výzvy prokazující tento úkon vlastníka bytu vůči SEI. V případě že jej dle výzvy neobdrží, vystaví druhou písemnou výzvu a pokud nezíská tento průkaz ani po druhé výzvě, je třeba na tuto skutečnost upozornit SEI. 

Pokuty při nesplnění povinnosti

* Pro vlastníky bytových jednotek:

V případě, že vlastník bytové jednotky nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 100 000,- Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě.

* Pro vlastníky rodinných domů, komerčních objektů, bytových domů:

V případě, že vlastník objektu nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 100 000,- Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě. Právnická osoba - podnikatel se vystavuje sankci až 200 000,- Kč.


Potřebujete vypracovat průkaz energetické náročnosti budov? Nevíte jak na to? Kontaktujte nás. Poradíme, pomůžeme.