PRO NÁJEMCE
Milí zájemci o pronájem nemovitosti, v rámci služeb pro Vás zajišťujeme:


 • Technické zjištění nemovitosti
 • Zajištění průkazu energetické náročnosti budov 
 • Pořízení listu vlastnictví z katastru nemovitostí
 • Půdorysy, informace, technické parametry
 • Vypracování nájemní / podnájemní smlouvy dle NOZ
 • Vypracování předávacího protokolu
 • Vypracování dodatků
 • Pomoc s vyřízením státních sociálních příspěvků na bydlení
 • Pomoc s přepisem energií u dodavatelů služeb
 • Prověření klienta => bonita

 • prověření klienta => exekuce, insolvence

 • Prověření klienta => trestní rejstřík

 • Prověření klienta => hledané osoby PČR / ministerstvo spravedlnosti ČR

 • Prověření trvalého bydliště na městském / obecním úřadě

 • Prověření řádného placení DPH

 • Nájemní / podnájemní smlouva dle nového občanského zákoníku 

 • Příloha dle nařízení vlády ze dne 26. října 2015 o drobných opravách 

 • Příloha dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií - průkaz energetické náročnosti budov

 • V případě "podnájmu" zajištění souhlasu z družstva

 • Pomoc s přehlášením (popř. odhlášením) trvalého bydliště nájemníka

 • Komunikace po celou dobu nájmu s oběma stranami