DOBROVOLNÉ AUKCE
A
DRAŽBY


Ve spolupráci s obchodním partnerem, dražební společností - OknoRealit, s.r.o. nabízíme DOBROVOLNÉ aukce a dražby.

Společnost a její zástupci mají letité zkušenosti s realizací dražeb dle zák. č. 26/2000 Sb. a aukcí. Služby jsou zajišťovány odborníky, kteří se starají o klientovu maximální spokojenost. Společnost disponuje vlastní dražební koncesí. Díky ní můžeme zajistit kompletní proces dražení počínající znaleckým posudkem až po vlastní realizaci prodeje.

Organizujeme nejen fyzické dražby. Dále nabízíme nákladově zajímavější metody, jakými jsou elektronické dražby a elektronické aukce, které významně šetří náklady procesu prodeje majetku.

Mezi naše klienty patří Hypotéční Banka, Komerční Banka, A-Trading, Eurobenefit, Creo Valoe, Quic Finance, Arca Capital, Privat Banka aj., pro které jsme zorganizovali již víc než 60 Aukcí a 40 dražeb jen v roce 2015.

Nabízíme varianty:

Nejekonomičtější a nejrychlejší variantou je elektronická aukce v systému www.drazebnisin.cz

Příprava včetně realizace aukce cca 35 dní.

Nabídka obsahuje:

  • elektronická aukce prostřednictvím vlastního praxí prověřeného systému www.drazebnisin.cz
  • tržní posouzení realitním obchodníkem
  • administrativa potřebných dokumentů a záruka jejich bezchybnosti dle zák. č. 26/2000 Sb.
  • specifikace a popis předmětu zpeněžení
  • vypracování a realizace efektivní marketingové strategie zahrnující přímé a nepřímé metody oslovení zájemců
  • nákup inzertních ploch a dalších komunikačních prostředků
  • aktivní komunikace se zájemci
  • personální zajištění obchodního týmu
  • Lze využít i alternativy tzn. Aukce s limitní cenou (klient stanovuje limitní cenu prodeje - min. prodejní)
  • Aukce s postupným snižováním na minimálně však určené podání, kdy po příhozu cena (podání ) stoupá do kdy účastníci činí podání.

Odměna Dražebníka

Svou pozicí dražebníka za společnost OknoRealit s.r.o. tímto deklaruji připravenost poskytnout a zajistit kompletní servis v rámci přípravy, organizace a realizace zpeněžení Vašeho majetku formou dražby či aukce.

Radek Zahradník

Dražebník dle zákona č. 26/2000 Sb.

www.drazebnisin.cz

IČ: 729 87 596

SCH - xt5vezv (elektronické dražby, aukce)

Příklad:

Nemovitost v hodnotě 1.200.000,- Kč - Požadavek Klienta

Tržní posouzení 1.300.000,-Kč

(dělá místní realitní obchodník, v případě zájmu soudní znalec - v případě požadavku za znalce nese náklady zadavatel aukce, splatné po realizaci aukce)

Aukce bude začínat na ceně 700.000,- Kč a limitní cena bude 1.100.000,-Kč pokud v aukci nedosáhneme stanovenou limitní cenu, aukce je ukončena. Pokud v Aukci dosáhneme limitní ceny, podepisuje se Kupní smlouva tak jak u běžného realitního obchodu vč. advokátní úschovy.

Smluvní podklady: Smlouva o provedení aukce.


Pro bližší informace volejte nebo nás prosím kontaktujte:

Zuzana Sýkorová - Šindlerová

E-mail: info@sindlerovazuzana.com

Tel: +420 724 873 075

www.sindlerovazuzana.com