DAŇ Z NABYTÍ 
NEMOVITÝCH VĚCÍ


Vážení klienti, kupující,

v případě, že jste prodali nemovitost po 1. listopadu 2016, týká se Vás povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí 4% z "nabývací hodnoty" nemovitosti. 

Pro splnění této povinnosti potřebujete doložit příslušnému finančnímu úřadu následující:

* kupní smlouvu 

* vyrozumění z katastru nemovitostí

* znalecký posudek nebo směrnou hodnotu

* vyplněné daňové přiznání k dané nemovitosti + příloha "N"

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.

Kalkulačka zde:

https://www.penize.cz/kalkulacky/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

(zdroj: www.penize.cz)

V případě, že si nevíte rady a chtěli byste pomoci, ráda tyto formality za Vás vyřídím.


Pro více informací mě kontaktujte.